Αρχείο Ειδήσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13 Φεβρουαρίου, 2020
Οι Zheng et al πραγματοποίησαν αυτή τη διαχρονική μελέτη με στόχο να προσδιοριστούν τα ποσοστά των οφθαλμών με δυσδιάκριτη διάνοιξη της μεμβράνης ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Με τις τρέχουσες τάσης γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού, τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση έχουν αναχθεί σε μείζον ζήτημα. Η κατ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Παρά τον υψηλό επιπολασμό της χρόνιας αυχεναλγίας στην Ιαπωνία και της αρνητικής επίδρασης του πόνου στον ποιότητα ζωής (quality of life, QoL) των...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Σύμφωνα με πολλαπλές προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (C‐reactive protein, CRP), ένας ευαίσθητος δείκτης φλεγμονής, έχει...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Δεκεμβρίου, 2019
Η καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών (drug use disorders, DUD) και των μεταβάσεων σε διαφορετικά επίπ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17 Δεκεμβρίου, 2019
Οι προκλήσεις της θεραπείας καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων εξατομικευμένης περίθαλψης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Δεκεμβρίου, 2019
Ο νευροπαθητικός πόνος είναι συχνή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν διάφορα νευροπαθητικά συμπτώματα, όπως δι...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Δεκεμβρίου, 2019
Η εξαγωγή καταρράκτη είναι ασφαλές και αποτελεσματικό χειρουργείο το οποίο πραγματοποιείται στην εκσυγχρονισμένη του μορφή εδώ και αρκετές δεκαετί...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27 Νοεμβρίου, 2019
Το 2010, 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως είχαν υπέρταση, εκ των οποίων ποσοστό 14% είχαν ρυθμισμένη τη συστολική αρτηριακή πίεσή (ΣΑΠ/systo...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Νοεμβρίου, 2019
Σε ασθενείς με υπέρταση αλλά χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο δεν έχουν καθοριστεί προγνωστικοί παράγοντες για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Αυγούστου, 2019
Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί επικαιροποίηση μέρους μιας παλιότερης ανασκόπησης της Cochrane Library με τίτλο «Πρεγκαμπαλίνη για την αντιμετώπιση ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Ιουνίου, 2019
H επιβάρυνση της νόσου της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής είναι σημαντική. Τα άτομα που προσβάλλονται έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Ιουνίου, 2019
Το παρόν άρθρο των Georgianou E. και συνεργατών αποτελεί μια επισκόπηση κλινικών μελετών και στοιχείων από μετα-ανάλυση που αφορούν στην ασφάλεια ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Ιουνίου, 2019
Η βίαιη συμπεριφορά είναι πιο συχνή σε άτομα με σχιζοφρένεια, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με μελέτες, τα έντονα ψυχωσικά συμπτώματα ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18 Ιουνίου, 2019
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των γυναικών στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού σε γυναίκες όλων τ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Ιουνίου, 2019
Η πρωτοπαθής υπέρταση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο στους ενήλικες. Παρόλο που με την πάροδο των χρόνων ο ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Ιουνίου, 2019
Η συνύπαρξη αυτοάνοσων φλεγμονωδών νοσημάτων και κατάθλιψης είναι γνωστή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα σχετικά με τις στενές συσχε...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Ιουνίου, 2019
Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο μακροχρόνιος νευροπαθητικός πόνος (Νeuropathic pain, NP) προκαλεί φλοιικές αλλαγές. Στην παρούσα μελέτη...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Ιουνίου, 2019
Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας και επανεισαγωγής, ιδιαίτερα σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Όλο και συχνότε...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Απριλίου, 2019
Η αντoχή στα αντιβιοτικά (antimicrobial resistance - AMR) αποτελεί μια επείγουσα προτεραιότητα του τομέα της υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγ...