Αρχείο Ειδήσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22 Απριλίου, 2020
Στόχος των Tadic και συνεργατών ήταν η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας πρόσφατα διαγνωσθέντων υπερτασικών ασθενών που δεν λαμβάνουν θεραπεί...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13 Φεβρουαρίου, 2020
Οι Zheng et al πραγματοποίησαν αυτή τη διαχρονική μελέτη με στόχο να προσδιοριστούν τα ποσοστά των οφθαλμών με δυσδιάκριτη διάνοιξη της μεμβράνης ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Με τις τρέχουσες τάσης γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού, τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση έχουν αναχθεί σε μείζον ζήτημα. Η κατ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Παρά τον υψηλό επιπολασμό της χρόνιας αυχεναλγίας στην Ιαπωνία και της αρνητικής επίδρασης του πόνου στον ποιότητα ζωής (quality of life, QoL) των...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Φεβρουαρίου, 2020
Σύμφωνα με πολλαπλές προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (C‐reactive protein, CRP), ένας ευαίσθητος δείκτης φλεγμονής, έχει...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Δεκεμβρίου, 2019
Η καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών (drug use disorders, DUD) και των μεταβάσεων σε διαφορετικά επίπ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17 Δεκεμβρίου, 2019
Οι προκλήσεις της θεραπείας καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων εξατομικευμένης περίθαλψης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Δεκεμβρίου, 2019
Ο νευροπαθητικός πόνος είναι συχνή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν διάφορα νευροπαθητικά συμπτώματα, όπως δι...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Δεκεμβρίου, 2019
Η εξαγωγή καταρράκτη είναι ασφαλές και αποτελεσματικό χειρουργείο το οποίο πραγματοποιείται στην εκσυγχρονισμένη του μορφή εδώ και αρκετές δεκαετί...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Αυγούστου, 2019
Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί επικαιροποίηση μέρους μιας παλιότερης ανασκόπησης της Cochrane Library με τίτλο «Πρεγκαμπαλίνη για την αντιμετώπιση ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Απριλίου, 2019
Η αντoχή στα αντιβιοτικά (antimicrobial resistance - AMR) αποτελεί μια επείγουσα προτεραιότητα του τομέα της υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγ...