Αρχείο Ειδήσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Δεκεμβρίου, 2019
Η καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών (drug use disorders, DUD) και των μεταβάσεων σε διαφορετικά επίπ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17 Δεκεμβρίου, 2019
Οι προκλήσεις της θεραπείας καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων εξατομικευμένης περίθαλψης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Δεκεμβρίου, 2019
Ο νευροπαθητικός πόνος είναι συχνή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν διάφορα νευροπαθητικά συμπτώματα, όπως δι...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Δεκεμβρίου, 2019
Η εξαγωγή καταρράκτη είναι ασφαλές και αποτελεσματικό χειρουργείο το οποίο πραγματοποιείται στην εκσυγχρονισμένη του μορφή εδώ και αρκετές δεκαετί...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27 Νοεμβρίου, 2019
Το 2010, 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως είχαν υπέρταση, εκ των οποίων ποσοστό 14% είχαν ρυθμισμένη τη συστολική αρτηριακή πίεσή (ΣΑΠ/systo...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25 Νοεμβρίου, 2019
Το ενδοθήλιο του κερατοειδούς διαδραματίζει κριτικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς και διαυγούς κερατοειδούς. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Νοεμβρίου, 2019
Η στηθάγχη χωρίς αποφρακτική νόσο των επικαρδιακών στεφανιαίων αγγείων είναι σύνηθες πρόβλημα χωρίς εμφανείς υποκείμενες αιτίες. Οι Ford TJ et al...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Νοεμβρίου, 2019
Η πνευμονική ενδαρτηρεκτομή (ΠΕΑ) είναι η θεραπεία εκλογής για τη χρόνια θρομβοεμβολική  πνευμονική υπέρταση (ΧΘΠΥ). Ωστόσο, το 5–35% των ασθενών ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13 Νοεμβρίου, 2019
Τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική έρευνα αναφορικά με τα απογοητευτικά αποτελέσματα της μεταφραστικής έρευνας στον πόνο. Η κλιμάκωση της γνώσ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Νοεμβρίου, 2019
Σε ασθενείς με υπέρταση αλλά χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο δεν έχουν καθοριστεί προγνωστικοί παράγοντες για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Νοεμβρίου, 2019
Η συστροφή όρχεος είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση η οποία συνήθως απαιτεί χειρουργική παρέμβαση για να απο-συστραφεί ο σπερματικός τόνος και...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21 Οκτωβρίου, 2019
Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση της shear wave ελαστογραφίας (SWE) στη διαχείριση των αλλαγών στην ακαμψία κατά τη στύση...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Οκτωβρίου, 2019
Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί μια σημαντική αύξηση στις συνταγογραφήσεις τεστοστερόνης, γεγονός που συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη ν...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 Οκτωβρίου, 2019
Ο σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να παράσχει μια στρατηγική στην κλινική πράξη για τη διάγνωση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Διεξήχθη ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30 Σεπτεμβρίου, 2019
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) παρουσιάζουν μοναδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Οι ιατροί των ΤΕ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Αυγούστου, 2019
Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί επικαιροποίηση μέρους μιας παλιότερης ανασκόπησης της Cochrane Library με τίτλο «Πρεγκαμπαλίνη για την αντιμετώπιση ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25 Ιουλίου, 2019
Μακροπρόθεσμη θνησιμότητα έπειτα από αντιυπερτασική και υπολιπιδαιμική θεραπεία σε υπερτασικούς ασθενείς στη μελέτη Anglo-Scandinavian Cardiac Out...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Ιουνίου, 2019
H επιβάρυνση της νόσου της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής είναι σημαντική. Τα άτομα που προσβάλλονται έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Ιουνίου, 2019
Το παρόν άρθρο των Georgianou E. και συνεργατών αποτελεί μια επισκόπηση κλινικών μελετών και στοιχείων από μετα-ανάλυση που αφορούν στην ασφάλεια ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Ιουνίου, 2019
Η βίαιη συμπεριφορά είναι πιο συχνή σε άτομα με σχιζοφρένεια, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με μελέτες, τα έντονα ψυχωσικά συμπτώματα ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18 Ιουνίου, 2019
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των γυναικών στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού σε γυναίκες όλων τ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Ιουνίου, 2019
Η πρωτοπαθής υπέρταση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο στους ενήλικες. Παρόλο που με την πάροδο των χρόνων ο ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Ιουνίου, 2019
Η συνύπαρξη αυτοάνοσων φλεγμονωδών νοσημάτων και κατάθλιψης είναι γνωστή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα σχετικά με τις στενές συσχε...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Ιουνίου, 2019
Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο μακροχρόνιος νευροπαθητικός πόνος (Νeuropathic pain, NP) προκαλεί φλοιικές αλλαγές. Στην παρούσα μελέτη...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Ιουνίου, 2019
Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας και επανεισαγωγής, ιδιαίτερα σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Όλο και συχνότε...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30 Μαΐου, 2019
Η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο (ΚΝ). Ο σκοπός του εγγράφου αυτού ήταν να τονιστεί το γε...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30 Μαΐου, 2019
Οι στόχοι αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο επιπολασμός του προσδιοριστικού DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) αγχ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Απριλίου, 2019
Η ψηφιακή ιατρική, η ψηφιακή έρευνα και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν το πεδίο στο διαβήτη με συνεχή και εύχρηστη απομ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Απριλίου, 2019
Τα νεαρά άτομα με άγχος βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μεταγενέστερα καταθλιπτικές διαταραχές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλα τ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Απριλίου, 2019
Το παρόν άρθρο ανασκοπεί τις 10 καλύτερες πρακτικές οι οποίες ενσωματώνουν τις αρχές γηριατρικής στις διαδικασίες παροχής φροντίδας στο τμήμα επει...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Απριλίου, 2019
Η αντoχή στα αντιβιοτικά (antimicrobial resistance - AMR) αποτελεί μια επείγουσα προτεραιότητα του τομέα της υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29 Μαρτίου, 2019
Η νευροπάθεια και ο νευροπαθητικός πόνος είναι συνήθεις επιπλοκές του διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1). Οι Cardinez N et al. είχαν ως στόχο να προσδιορίσουν ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22 Μαρτίου, 2019
Η εθελοντική ορχήστρα των εργαζομένων της Pfizer Hellas, με αφορμή  τον πρόσφατο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, επισκέφθηκε το Κατάσ...
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25 Φεβρουαρίου, 2019
Οι ηλικιωμένοι με κατάθλιψη είναι αυξημένου κινδύνου για άνοια τύπου Alzheimer, αλλά οι παράγοντες πρόβλεψης αυξημένου κινδύνου παραμένουν μη καλ...