Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας,

μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, στα τηλέφωνα:

(+30) 210 6785908 – Ώρες γραφείου

(+30) 210 6785808 – 24ωρη γραμμή

Fax: (+30) 210 8199096

 

Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνου που σχετίζεται με την ποιότητα των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, στο τηλέφωνο:

(+30) 210 6785960 - 24ωρη γραμμή